19-son

Jurnalimizning navbatdagi sonida:

 1. Nyuton izidan
 2. Noshukur g‘oz
 3. Bobom qurgan kvadrant
 4. Koinotga yo‘llangan maktub
 5. Sehrli qalpoqcham bo‘lsa…
 6. Nozikta’b hasharot
 7. Noyob o‘simliklar
 8. Ona tili. 19-dars
 9. Yod olamiz, shodlanamiz
 10. Mashaqqatli va sharafli kasb
 11. Qizg‘anchiqlik yomon odat
 12. Mitti bolakayning katta huquqlari
 13. Aql charxi
 14. Tuzni yoqtirmaydigan a’zo
 15. Superqahramon yarataman
 16. BMTni bilasizmi?
 17. Hello, little academic. 19th lesson
 18. Привет, маленькийакадемик. Урок 19
 19. Mustaqil fikrlash darslari
 20. O‘rindiq yasaymiz
 21. Zulmat bilan suhbat
 22. Yuqoridan qaraganda…