Category Archives: Yo’lchi yulduzlar

«Nodonlik erur malomatga dalil…»

Kunlardan bir kuni Sulton Husayn vazirlarining yolg‘on so‘ziga ishonib, Alisher Navoiyni zindonga tashlabdi. Ko‘p vaqt o‘tmay, shoirning aybsizligi ma’lum bo‘libdi. Podsho Navoiyni zindondan chiqarishlarini buyuribdi. Alisher Navoiy esa chiqishga ko‘nmay,

davomi…


Yoshlikda olingan ilm

Ustoz maslahati Amir Temurning birinchi ustozi mullo Alibek bo‘lgan. Zehni o‘tkir Temurbek boshqa tengqurlari kabi majburan o‘qib-o‘rganmas, balki ilm olishga zo‘r ishtiyoq bilan kirishardi. Shogirdi­dagi beqi­yos iste’dodni ko‘rgan mullo Alibek

davomi…