Category Archives: Yo’lchi yulduzlar

Yoshlikda olingan ilm

Ustoz maslahati Amir Temurning birinchi ustozi mullo Alibek bo‘lgan. Zehni o‘tkir Temurbek boshqa tengqurlari kabi majburan o‘qib-o‘rganmas, balki ilm olishga zo‘r ishtiyoq bilan kirishardi. Shogirdi­dagi beqi­yos iste’dodni ko‘rgan mullo Alibek

davomi…